Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu istnieje od 1946 roku. W 1980 roku nadano jej imię Karola Szymanowskiego - wybitnego polskiego kompozytora. Uczniowie kształcą się tu w dwóch pionach przedmiotowych: ogólnokształcącym i muzycznym. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł muzyka-instrumentalisty. W szkole działają zespoły kameralne, chór, orkiestra kameralna i orkiestra symfoniczna. W ciągu swojej blisko 60-letniej działalności szkoła wykształciła wielu wybitnych muzyków, m in. Krzysztofa Jakowicza, Tadeusza Gadzinę, Bartosza Bryłę, Krzysztofa Jabłońskiego, Marka Pijarowskiego, Grażynę Pstrokonską - Nawratil i Krzysztofa Pełecha. Szkoła współpracuje ze szkołami i ośrodkami muzycznymi za granicą, m in. w Niemczech, Czechach, Szwecji i na Węgrzech. Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach muzycznych w kraju i za granicą. Występy uczniów wzbogacają życie muzyczne Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, do tradycji szkolnej weszły koncerty w Filharmonii Wrocławskiej, Dużym Studio Polskiego Radia oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Szkoła jest organizatorem konkursów muzycznych dla młodzieży: skrzypcowego, altówkowego i wiolonczelowego. Orkiestra OSM I i II st. ma blisko 40-letnią tradycję i w ciągu tego czasu występowała z wieloma znanymi wrocławskimi dyrygentami: Stanisławem Krukowskim, Lucjanem Laprusem, Markiem Pijarowskim, Mieczysławem Gawrońskim, Tadeuszem Zatheyem i wieloma innymi. Próby orkiestry są dla uczniów podstawowym warsztatem do zdobywania umiejętności zawodowych muzyka. Orkiestra występuje corocznie z najlepszymi dyplomantami w Filharmonii Wrocławskiej, a także z wybitnymi absolwentami szkoły jak np. Marek Bartkiewicz, Krzysztof Pełech i Bartosz Bryła, wzbogacając życie muzyczne Wrocławia. Orkiestra uczestniczy także w projektach międzynarodowych, występując w Niemczech i Czechach. Obecnie orkiestrą kieruje dyrygent młodego pokolenia Jakub Kontz, prowadząc równocześnie szkolną orkiestrę kameralną.

Jakub Kontz - polski dyrygent młodego pokolenia, urodzony w Poznaniu. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest również studentem piątego roku Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jest seminarzystą w zakładzie estetyki. Naukę muzyki rozpoczął w rodzinnym mieście w klasie skrzypiec. Był uczniem min. Mariusza Dereweckiego i Henryka Tritta. Jako skrzypek brał udział w licznych kursach orkiestrowych we Włoszech i w Niemczech. Współpracował z zespołami symfonicznymi i kameralnymi (m.in. wielokrotnie z Orkiestrą Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu) w Polsce i za granicą. Występował z czołowymi dyrygentami włoskimi, takimi jak Piero Bellugi, Donato Renzetti, Eraldo Salmieri. W 2001 roku zaczął studia dyrygenckie we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w klasie Prof. Mieczysława Gawrońskiego. Począwszy od drugiego roku studiów rozpoczął aktywną działalność dyrygencką, asystując w próbach akademickiej orkiestry symfonicznej i kameralnej, i jeszcze jako student wystąpił w sali Filharmonii Wrocławskiej, akompaniując wyróżniającym się dyplomantom tejże uczelni. W 2004 roku, jako jedna z dziesięciu osób, wyłonionych z ponad stu kandydatów z całego świata, został wybrany przez Maestro Kurta Masura jako aktywny uczestnik mistrzowskiego kursu dyrygenckiego. Z Maestro Masurem pracował nad utworami R. Schumanna i D. Szostakowicza. Brał też udział w kursach prowadzonych przez Maestro Gianluigi Gelmetti'ego. Dotychczas dyrygował takimi zespołami jak: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, Sofia Festival Orchestra, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Home