Thomas König, ur. w 1962 r. w Haltern (Niemcy). Początkowo wykształcenie muzyczne pobierał prywatnie oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych na wydziale zawodowym szkoły muzycznej w Münster. Naukę kontynuował studiując pedagogikę instrumentalną na Akademii Muzycznej w Detmold/Münster oraz katolicką muzykę kościelną przy seminarium w Essen i na Akademii Roberta Schumanna w Düsseldorfie. Kształcił się pod kierunkiem takich mistrzów jak: Brigitte Mieze (literatura organowa), prof. Wolfgang Seifen (improwizacja organowa), Sabine Kube i prof. Barbara Szczepańska (fortepian), prof. Hermann Kreutz i prof. Rajmund Wippermann (prowadzenie chóru) oraz prof. Werner Lechte (śpiew). Po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego i ukończeniu kolejnego etapu studiów (B-Examen, 1988) podjął podyplomowe studia mistrzowskie w zakresie interpretacji muzyki organowej, zwieńczone w roku 1991 najwyższym stopniem "summa cum laude". W 1995 r., wraz ze złożeniem egzaminu trzeciego stopnia (A-Examen), otrzymał tytuł kantora. Swoją edukację uzupełniał na studiach mistrzowskich interpretacji i improwizacji muzyki organowej oraz prowadzenia chóru m.in. u Helmuta Rillinga, Jona Laukvika, Daniela Rotha oraz Hansa-Ola Ericcsona. Od 1988 r. jest kantorem w kościele św. Remigiusza w Borken. W 2001 r. został powołany przez biskupa R. Lettmanna do komisji muzyki kościelnej biskupstwa Münster. Od 2001 r. König jest także przewodniczącym Związku Muzyków Kościelnych biskupstwa Münster, a w 2002 r. został przewodniczącym międzynarodowego związku chórów "Pueri Cantores" dla diecezji Münster. Występy radiowe, telewizyjne, liczne nagrania płyt CD dopełniają artystyczny dorobek Königa jako organisty i dyrygenta.

Kameralny chór dziewczęcy "Mädchenkantorei" - w 2004 r. powstał z chóru dziecięcego katolickiej parafii św. Remigiusza w Borken, który funkcjonował pod nazwą "Szkoła śpiewu św. Remigiusza". W jego repertuarze znajdziemy muzykę jednogłosową oraz utwory od wczesnej polifonicznej muzyki wokalnej aż po utwory współczesne. Liczący dwadzieścia trzy osoby zespół zapraszany jest często do udziału w koncertach i nabożeństwach religijnych, prezentując przy tym bogaty repertuar utworów chóralnych a capella oraz z towarzyszeniem orkiestry. "Mädchenkantorei" prezentował się w wielu świątyniach i katedrach północnej Westfalii, szczególnie w swoim macierzystym kościele św. Remigiusza w Borken podczas uroczystych nabożeństw. Zespół charakteryzuje zaangażowanie i gotowość do intensywnej pracy w czasie prób jak również do własnej inicjatywy twórczej, co jest kluczowym warunkiem uczestnictwa w zespole oraz osiągnięcia dobrych wyników wspólnej pracy.

Stefan Burs - ur. w 1969 r. w Duisburgu (Niemcy) otrzymywał prywatne kształcenie muzyczne już we wczesnych latach młodości. Po ukończeniu szkoły studiował katolicką muzykę kościelną w Wyższej Szkole Muzycznej im Roberta Schumanna w Düsseldorfie (prof. Paul Heuser - organy, prof. Wolfgang Seifen - improwizacja organowa). Studia ukończył w roku 1996 otrzymując stopień kantora.W latach 1992 - 1996, równolegle do studiów, sprawował urząd muzyka kościelnego w kościele św. Ludgera w Duisburgu. Od roku 1996 Stefan Burs piastuje funkcję kantora w kościele św. Aldegundy oraz zajmuje się prowadzeniem kolegium muzycznego "Emmerich". Od roku 1998 jest również kantorem w kościele katedralnym św. Marcina. W swojej aktywności koncertowej współpracuje z radiem i telewizją oraz realizuje projekty nagrań przede wszystkim jako organista, ale również jako dyrygent i śpiewak. Występuje także jako solista grający na dzwonach (carrilon) kościoła św. Aldegundy. Prowadzi działalność doradczą w zakresie budownictwa organowego.

Home