Zespół Ars Cantus powstał w roku 2000 jako grupa wokalna związana z Wrocławskimi Kameralistami, pracująca pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego. Ars Cantus wykonuje muzykę dawnych epok od średniowiecza do wczesnego baroku. Istotną część repertuaru stanowią muzyczne zabytki Dolnego Śląska sięgające XIV wieku, często prezentowane słuchaczom po raz pierwszy od stuleci. Zespół Ars Cantus wystąpił na Festiwalu Flandryjskim w Alden Biesen w Belgii, na koncertach Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, na Festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu, na Festiwalach Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie i w Krakowie, festiwalu Musica Memorabilis w Poznaniu, Międzynarodowym Festiwalu Maj z Muzyką Dawną oraz Forum Musicum we Wrocławiu, na Festival delle Nazioni we Włoszech, na koncertach w Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Austrii. W grudniu 2004 r. koncert zespołu Ars Cantus był transmitowany ze Studia S1 do krajów Europejskiej Unii Radiowej. W roku 2001 na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie za wykonanie średniowiecznych pieśni ze zbioru "Carmina Burana" zespół Ars Cantus został uhonorowany nagrodą im. Zofii Rayzacherowej za "największą indywidualność artystyczną w dziedzinie muzyki dawnej". W roku 2003 ukazała się wydana przez CD Accord płyta "Musica Rediviva z wrocławskich druków muzycznych XVI i XVII wieku", która otrzymała entuzjastyczne recenzje i została uhonorowana Wrocławską Nagrodą Muzyczną roku 2003. W roku 2005 ukazała się nagrana dla wytwórni DUX płyta "Musica Figurata we Wrocławiu i na Śląsku w wiekach XIV i XV". W roku 2006 w serii "Perły muzyki polskiej" wydawnictwa Bearton ukazała się płyta SACD "Musica Divina z rękopisu biblioteki Krasińskich" z utworami Mikołaja z Radomia, Mikołaj z Ostroroga, Johannesa Ciconii i Etienne Grossina. Zrealizowane przez zespół nagrania były nominowane do nagrody "Fryderyk" w latach 2003, 2005 i 2006.

Tomasz Dobrzański ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet prosty studiował u Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w Bazylei (Schola Cantorum Basiliensis), gdzie studiował także klarnet historyczny pod kierunkiem Pierre-André Taillarda. Umiejętności doskonalił na licznych kursach interpretacji w Polsce i za granicą. Jako członek wielu formacji muzyki dawnej gra również na renesansowych instrumentach stroikowych oraz mandorze. Występuje jako solista, opracowuje muzycznie spektakle taneczne i teatralne. Prowadzi klasę fletu prostego we wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Działa jako popularyzator muzyki dawnej prowadząc zajęcia i wykłady na kursach interpretacji. Zajmuje się również kopiowaniem i rekonstrukcją dawnych instrumentów muzycznych.

Home