Chór Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu "Ars Cantandi" jest młodym zespołem, który swoją działalność rozpoczął w grudniu 2004 r. Jego członkami są w większości studenci i absolwenci wrocławskiej AE - ludzie kochający śpiew i muzykę. Zespół regularnie występuje podczas uroczystości rodzimej Akademii Ekonomicznej, ale także innych wrocławskich uczelni. Koncertuje na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. W październiku 2005 roku inaugurował Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne "W Hołdzie Janowi Pawłowi II" - cykl koncertów pod patronatem Biskupa Świdnickiego oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Jeden z utworów znalazł się na płycie CD - cegiełce dla hospicjum dołączonej do Tygodnika Wałbrzyskiego. W październiku 2006 r. zespół miał zaszczyt wystąpić podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi przez wrocławską AE. Do ostatnich sukcesów zespołu należy zdobycie I miejsca i Nagrody Prezydenta Miasta Będzina na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie 7 stycznia 2007 roku. W kwietniu 2007 r. zespół odbył tygodniową trasę koncertową po Włoszech, podczas której wystąpił w Asyżu i Rzymie m.in. dla Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej - Hanny Suchockiej i podczas uroczystej mszy św. z okazji 15-lecia Diecezji Legnickiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Znajdują się w nim pozycje autorstwa kompozytorów polskich i zagranicznych, o tematyce świeckiej i religijnej, różnych epok i różnych gatunków muzycznych. Zespół wykonuje zarówno utwory z repertuaru muzyki poważnej jak i rozrywkowej.

Anna Grabowska-Borys jest współzałożycielem i dyrygentem Chóru "Ars Cantandi". W 2005 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury chóralnej prof. Haliny Bobrowicz (dyplom z wynikiem celującym), a rok później Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie studiuje teorię muzyki oraz dyrygenturę na wrocławskiej Akademii Muzycznej. W 2003 r. otrzymała stypendium im. prof. Marii Tomaszewskiej, a w 2005 r. - stypendium Ministra Kultury. W tym samym roku została laureatką III Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej "W stronę polifonii" we Wrocławiu (III Nagroda oraz Nagroda Kierownika Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów Akademii Muzycznej we Wrocławiu).

Wojciech Magnucki urodził się 24 stycznia 1983 r. w Świdnicy. Grę na organach rozpoczął w 1993 r. Rok później dostał się do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Mając niespełna 13 lat, został organistą w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobótce Górce, gdzie gra do dziś. Dalsze kształcenie podjął w PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu u prof. Klemensa Kamińskiego w klasie organów. Już po pierwszym roku otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. W czerwcu 2005 r. Wojciech Magnucki ukończył PSM II st. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie organów prof. Klemensa Kamińskiego. Artysta ma za sobą wiele koncertów organowych, a także uczestnictwo w Ogólnopolskim konkursie organowym w Częstochowie (marzec 2002 r.) oraz we Wrocławiu (marzec 2004 r.) Uczestniczył w XV Międzynarodowym Konkursie Organowym w Czechach, w Opavie (październik 2006). Podczas nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Sobótce otrzymał dwa razy Stypendium Prezesa Rady Ministrów (lata 1999/2000 i 2000/2001) oraz Stypendium Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich (lata 2001/2002). We wrześniu 2005 i w maju 2006 uczestniczył jako Juror w I i II Ogólnopol-skim Festiwalu Pieśni Religijnych w Sulistrowicach. Od 2002 r. jest dyrygentem chóru "Otwartych Serc" z parafii p.w. NSPJ w Sobótce.

Home